DSP CMS priekšrocības

drukāt
Mājas lapas, kas veidota izmantojot satura vadības sistēmu (CMS - content management system) galvenais ieguvums ir tās ekonomiski efektīva ekspluatācija, jo satura veidošanu var veikt ikviens bez speciālām IT zināšanām, tātad arī pasūtītājs pats saviem spēkiem - izmaiņas saturā var realizēt ātri un bez papildu izmaksām.

DSP satura vadības sistēma izceļas ar vairākiem papildus ieguvumiem salīdzinājumā ar citām sistēmām:
  • Satura veidošana notiek tajā pašā dizaina vidē, kas mājas lapas publiskās daļas noformējumam tādējādi ļaujot operatīvi pārliecināties par iegūto vizuālo rezultātu darba gaitā.
  • Satura un struktūras veidošana ir pilnībā elastīga, nav ierobežojumu attiecībā uz mājas lapas sadaļās ievietotās informācijas veidu, piemēram ziņu sadaļā var ievietot arī kontaktoformu vai attēlu galerijas. Tāpat jebkurā mājas lapas zonā var ievietot jebkura veida datus bez īpašas tehniskas pielāgošanas.
  • Funkcionalitāti var papildināt arī vēlākā mājas lapas ekspluatācijas laikā (pievienojot papildus moduļus, kas nepieciešami).
  • Sistēma ir elastīga, tādējādi ļaujot pielāgot satura elementu izskatu un uzvedību dāžādām individuālām situācijām.
  • Lapas arhitektūra veidota nodalot dizainu, datus (saturu) un pašu CMS, kas ļauj jebkuru no šiem elementiem mainīt lapas ekspluatācijas laikā, nemainot citus, piemēram, pārstrādāt dizainu pārņemot jau iepriekš iegādāto CMS un lapas saturu. Šāds koncepts ļauj ekonomēt lapas ekspluatācijas līdzekļus ilgākā periodā, kad rodās nepieciešamība veikt būtiskas izmaiņas mājas lapas izskatā, funkcionalitātē un saturā.
  • Elastīga tiesību sistēma, kas ļauj diferencēt piekļuves tiesību apjomu starp darbiniekiem, kā arī veidot īpašas piekļuves informācijas sadaļas noteiktām reģistrēto apmeklētāju grupām (klientiem, diskusiju foruma dalībniekiem, partneriem u.tml.)

CMS bāze - moduļu ietvars

drukāt
Funkcija Apraksts Ietilpst
Kodols
Galvenais modulis – integrēta pamatsistēma, kas nodrošina pamata funkcionalitāti un ar kuras palīdzību tiek nodrošināta citu moduļu darbība.
L, E, P
Lietotāju administrēšana
Lietotāju grupu, lietotāju izveide, aktivizēšana, labošana, dzēšana.
L, E, P
Piekļuves tiesības
Piekļuves tiesību noteikšana mājas lapas sadaļām (kuras grupas lietotāji, ko drīkst darīt ar konkrētās sadaļas informāciju)
L, E, P
Instalācijas sadaļa
Satura vadība sistēmas uzstādīšana un galveno sistēmas parametru norādīšana.
L, E, P
Moduļu pārvaldīšana
Moduļu uzstādījumu, noklusēto parametru uzstādīšana konkrētiem datu veidiem.
L, E, P
Uzstādījumi
Mājas lapas kopējie uzstādījumi, piemēram, attēlu apstrādes algoritmu, ūdenszīmes, sākumlapas norādīšanai.
L, E, P
SEO
Individuālas saites (URL), nosaukuma, apraksta un atslēgas vārdu noteikšanas iespēja, labāku pozīciju ieņemšanai interneta meklētāju atlases rezultātos.
L, E, P
SPAM aizsardzība
Dažādi algoritmi mājas lapā ievietoto e-pastu aizsardzībai pret to automatizētu nolasīšanu. Cenzūras rīks apmeklētāju ievietotajiem komentāriem, diskusijām, rakstiem.
L, E, P
Analītiskā statistika
Statistika par lapas apmeklētību. Iespējams apskatīties, no kādas adreses apmeklētājs atvēris mājas lapu (piemēram, no kura meklētāja), apmeklētāja datora un interneta pārlūka tehniskos parametrus. Statistikas datus iespējams grupēt un filtrēt pēc dažādiem nosacījumiem un tie skatāmi skaitliskā vai grafiskā formā.
E, P
Tulkošana
Jaunu valodu ieviešana mājas lapā, apmeklētājam sniedzamo paziņojumu un iespēju tulkošana, piemēram, konkrētu pogu virsrakstiem.
E, P

Moduļi satura strukturēšanai

drukāt
Modulis Apraksts Ietilpst
Multivalodas
Modulis lapas satura veidošanai neierobežota daudzuma valodās. Informācijas struktūra katrā valodā var būt savādāka.
E, P
Izvēlnes
Modulis neierobežota skaita līmeņu un sadaļu informācijas struktūras izveidei.
L, E, P
Lapa un informācijas grupa
Grupējošie moduļi, kuri apvieno datu elementus (tekstus, attēlus, failus, tabulas u.c.) grupās un informācijas grupas lapās. Vienai izvēlnei var piesaistīt vairākas lapas. Vienā lapā var apvienot vairākas datu grupas. Izmantojot parametrus lapu un grupu nosaukumus var radīt vai slēpt. Iespējams veidot paplašinātās grupas, kurām sākotnēji tiek rādīts ievada teksts un attēls, bet uzklikšķinot pieejama visa ievadītā informācija, piemērotas lielu informācijas apjomu apvienošanai 1 lapā (piemēram, preču aprakstu, notikumu aprakstu u.tml.)
E, P
Jaunumi, pasākumi
Atsevišķs modulis ērtai un strukturētai jaunumu sadaļas vai pasākumu plānu veidošanai. Nodrošina kategoriju definēšanu un ierakstu strukturēšanu pa kategorijām. Jaunumu rakstiem sākotnēji pieejams neliels ievads, bet uzklikšķinot atveras viss raksts, kas var sastāvēt no jebkura veida datiem (tekstiem, attēliem, tabulām, failiem), kuru moduļi ir instalēti sistēmā. Rakstiem tiek nodrošināta piesaiste datumiem un apmeklētājam ir iespējama jaunumu/pasākumu atlasīšana noteiktam datumam vai kategorijai(–ām ). Pasākumiem var norādīt norises vietu.
P
Tabula
Tabulu veidošana un formatēšana izmantojot plašu parametru klāstu. Tabulas rūtiņās iespējams ievietot ne tikai tekstus, bet arī attēlus, failus, datu grupas. Izmantojot parametrus iespējams rādīt vai nerādīt tabulas virsrakstu, kājeni, kolonnu nosaukumus. Izmantojama arī satura organizēšanai vairākās kolonnas.
E, P
Ieliktņi (tabs)
Modulis satura grupēšanai ieliktņveida lapās (tabos).
Attēlu izvēlne
Papildus tekstam tiek nodrošināta iespēja pievienot arī aktīvas un neaktīvas izvēlnes attēlu/ikonu.

Moduļi satura izveidei

drukāt
Modulis Apraksts Ietilpst
Teksta modulis
Darbojās kā integrēts teksta redaktors nodrošinot teksta ievadīšanu, labošanu un papildus formatēšanu, vienkāršu tabulu veidošanu, attēlu flash objektu un interneta saišu (URL) ievietošanu izmantojot intuitīvi saprotamu MS Word līdzīgu vidi.
L, E, P
Attēls
Modulis attēlu ievietošanai, klasifikācijai pa kategorijām un attēlošanai, norādot tā attēlošanas lielumu un izvietojumu, vai rādīt tā nosaukumu, autoru u.c. parametrus, kā arī darbības, ja apmeklētājs uz tā uzklikšķina. Viens attēls var tikt ievietots vairākās portāla vietās, katrā no tām piemērojot savus attēlošanas parametrus.
E, P
Fails
Ļauj pievienot jebkāda formāta failus norādot arī nosaukumu. Sistēma automātiski pievieno ikonu, kas norāda uz faila formātu. Izmantojot parametrus iespējams norādīt, vai automātiski rādīt faila apjomu, slēpt vai rādīt ievadīto nosaukumu.
E, P
Vienkāršā foto galerija
Pateicoties šim modulim iespējams veidot ērti pārskatāmas fotogalerijas, kurās tematiski sagrupēti attēli. Fotogalerijai var izveidot kopējo aprakstu, kā arī pievienot nosaukumu un individuālu aprakstu katram attēlam.
P
Dinamiskā foto galerija
Mainīgo attēlu galerija
Iespēja izveidot mājas lapas zonu, kurā ievietojama dinamiska attēlu galerija. Galerijas attēli aizstāj viens otru pēc nejaušības principa un nomaiņa tiek veikta ikreiz pārlasot lapas saturu (pēc katra klikšķa), pēc noteikt laika (periods ir norādāms izmantojot parametrus) vai slīdot viens aiz otra atvēlētajā zonā (pa vertikāli vai horizontāli).
Flash audio/video atskaņotājs
Atskaņo mp3 vai flv (var kodēt ar bezmaksas programmatūru no jebkura video formāta) ar flash atskaņotāja palīdzību.
Saite
Atsevišķs modulis saišu uz ārējām adresēm vai iekšējām mājas lapas izvēlnēm ievietošanai. Atšķirībā no teksta modulī iebūvētā hipersaišu pievienošanas rīka, šis modulis nodrošina arī vizuālu saišu identificēšanu izmantojot papildus ikonu.
Datu filtrs
Modulis, kurš nodrošina tabulās ievietoto datu centralizētu glabāšanu, tādējādi ļaujot vienus un tos pašus datus filtrēt dažādos griezumos un attēlot vairākās mājas lapas vietās. Atvieglo apjomīgu un vairākkārt izmantojamu datu aktualizēšanu.
Integrācija (html)
Materiālu, kuri veidoti izmantojot citu izstrādātāju rīkus (materiāls html, XML/XSL, Flash u.c. formātos), integrācijas modulis.
Karte
Modulis Google map integrācijai. Nodrošina kartes segmenta un mēroga izvēli, objektu norādīšanu kartē. Katram objektam var norādīt papildus informāciju izlecošajā logā, kā arī blakus kartei mājas lapas saturā, ja informācijas apjoms ir lielāks. Objekta aprakstošajai informāciaji var izmantot jebkurus sistēmā uzstādītos moduļus. Var izmantot Google standarta objektu marķierus, vai pievienot savus (png, gif formātā).

Moduļi saziņai

drukāt
Modulis Apraksts Ietilpst
Komentēšana
Modulis nodrošina papildus iespēju atļaut apmeklētājiem komentēt noteiktus informācijas blokus - datu grupas vai lapas.
P
Kontaktforma
Atsauksmju formas veidošanas rīks, kurā var definēt pieprasāmās informācijas laukus un e-pasta adresi, kurai nosūtīt ievadformas datus.
E, P
Zibens aptaujas
Ātro aptauju organizēšanai, lai noskaidrotu iepriekš definētu atbilžu variantu procentuālo sadalījumu starp respondentiem. Tiek definēts 1 jautājums un iespējams izvēlēties tikai 1 atbildi no piedāvātajām.
P
Aptaujas
Plašas funkcionalitātes rīks aptauju organizēšanai. Iespējams ievietot jautājumus un atbilžu variantus, definēt atbilžu veidus (atvērtās, vai izvēle no saraksta, tikai viena vai vairākas u.tml.), grupēt atbildes, veidot sazarotu anketas struktūru atkarībā no izvēlētām atbildēm. Iegūtie rezultāti skatāmi individuāli katrai aizpildītajai anketai vai eksportējami uz MS Excel tālākai apstrādei.
Diskusiju forums
Strukturēta diskusiju foruma izveides rīks. Diskusijā var piedalīties gan reģistrēti, gan nereģistrēti lietotāji. Administratoram ir iespēja cenzēt un dzēst ievietotos komentārus, kā ari slēgt tēmas un pievienot tēmu kopsavilkumu.
P
Čats
Virtuālu sarunu veidošanai tiešsaistes režīmā starp vairākiem mājas lapas apmeklētājiem. Sarunas var veikt paralēli vairākās „istabās” (chatrooms).
Ziņu rakstu iesniegšana
Publiskā ziņu daļa - modulis, ar kura palīdzību jebkurš mājas lapas apmeklētājs var iesniegt savu ziņu rakstu, kurš pieejams (tiek publicēts) tikai pēc redaktora akcepta.
Reģistrētie lietotāji
Apmeklētāju reģistrācija, kas ļauj veidot iekšējās informācijas sadaļas mājas lapā - pieejamas tikai reģistrētājiem lietotājiem. Par reģistrēto lietotāju iespējams uzkrāt dažāda veida informāciju, tā pieejama viņa profilā.
P
Ziņapmaiņa
Vēstuļu apmaiņa mājas lapas ietvaros starp reģistrētajiem lietotājiem, mājas lapas redaktoriem vai to grupām.

Moduļi ērtākai navigācijai

drukāt
Modulis Apraksts Ietilpst
Lapas karte
Automātiski ģenerēta lapas struktūra kokveida izskatā ar saitēm uz informācijas sadaļām. Iespējams norādīt, kuru struktūras zaru ietvert (veidot nepilnu lapas karti – pakārtoto izvēlņu automatizētu attēlošanu).
Meklēšana
Meklēšanas rīks apmeklētājiem - nodrošina meklēšanu mājas lapas saturā pēc atslēgas vārdiem.
P

Moduļi automatizētai satura izveidei

drukāt
Modulis Apraksts Ietilpst
Datums
Šodienas datuma ievietošana.
P
Svētku un Vārda dienas
Paziņojuma par aktuālajām Vārda dienām, svētku un atceres dienām automātiska attēlošana
P
Valūtu kursi
Latvijas bankas noteikto dienas valūtas kursu attēlošana tiešsaistē no bankas servera ar iespēju norādīt, kuras valūtas rādīt, kā arī tulkot pilnos valūtu nosaukumus nepieciešamajās valodās.
Laika ziņas
Nodrošina laika ziņu automātisku saņemšanu un attēlošanu mājas lapā izmantojot grafiskas ikonas (mākoņainība, nokrišņi) un starptautiski saprotamus apzīmējumus (temperatūra, vēja virziens) sākotnēji izvēlētai pilsētai 3 dienām. Modulis ir saistīts ar vairākiem ārvalstu meteo serveriem.
Paplašinātās laika ziņas
Nodrošina laika ziņu automātisku saņemšanu un attēlošanu mājas lapā līdzīgi kā vienkāršais modulis. Papildus, izmantojot parametrus, iespējams izvēlēties pilsētu (no pieejamo saraksta), kurai saņemt un attēlot laika prognozi, kā arī, vai rādīt tikai patreizējos laika apstākļus, vai arī prognozi vairākām dienām uz priekšu. Ļauj ievietot laika ziņas vairākās mājas lapas sadaļās par vairākām pilsētām.
Kalendārs
Grafisks kalendārs, kura datumiem var piesaistīt notikumus vai jaunumus. Piesaistītie dati tiek atfiltrēti uzklikšķinot uz interesējošā datuma.
RSS lasītājs
Automatizēta datu saņemšana no RSS un Atom vietnēm.

Moduļi e-komercijai

drukāt
Modulis Apraksts Ietilpst
Produktu katalogs
Modulis nodrošina neierobežota skaita un līmeņu produktu kategoriju (preču grupu) definēšanu un pārvaldīšanu (publicēšanu, pārkārtošanu, preču pievienošanu, izņemšanu u.tml.).

Administrātors var definēt dažādas aprakstošās informācijas formas gan preču kategorijām, gan precēm. Informācijas ievadīšanu var veikt vienlaicīgi vairākās valodās (ja CMS komplektācijā iekļauts multivalodu atbalsts), pie tam norādot, kurus laukus automatizēti kopēt visām valodām.

Preču attēlošanai var izmantot dažādus preču skatus (tos izstrādā kopā ar mājas lapas dizainu).

Šo moduli var izmantot arī ērta un dinamiska on-line preču kataloga izveidei bez preču pasūtīšanas iespējām.
Pirkumu grozs
Modulis izvēlēto preču apvienošanai pasūtījumā. Pirkumu grozs ļauj apmeklētājam pārvaldīt tā saturu (mainīt preču skaitu, izņemt nevajadzīgās preces), kā arī iesniegt visu pasūtījuma apstrādei nepieciešamo informāciju.

Informācijas formu var veidot pats mājas lapas administrators bez izstrādātāja iesaistīšanas. Visi pasūtījumi tiek nosūtīti uz Pirkumu grozam piesaistīto (vienai vai vairākām) e-pasta adresi, kā arī uzkrāti mājas lapā atsevišķā sadaļā.